Obala kralja Petra Krešimira IV br.12, 51280 RAB, HRVATSKA
+ 385 (0) 51 725 563
sales@arbianahotel.com
  • hr
Eu projekti

OP konkurentnost i kohezija_BOJA
zajedno
Europski strukturni i investicijski fondovi

PROJEKT ARBIANA 2.0

U okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija – „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), tvrtka Arbiana d.o.o. svojim projektom pod nazivom ARBIANA 2.0 ostvaruje dodjelu bespovratnih sredstava iz Strukturnih i investicijskih fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.- 20120.Uvođenjem novog,sveobuhvatnog IKT rješenja u poslovne jedinice Arbiana d.o.o. koje se nalaze na područjima RH s razvojnim posebnostima,optimizirajući poslovne procese i integrirajući poslovne funkcije,doprinjeti razvoju mikro,malih i srednjih poduzetnika u područjima RH s razvojnim posebnostima uz razvoj novih kompentencija.
Projekt će rezultirati ostvarenjem glavnog cilja projekta – optimizirati poslovne procese,integrirati poslovne funkcije,učinkovitije organizirati tijek rada i poboljšati pružanje turističkih usluga u poslovnim jedinicama Rab i Kutjevo uvođenjem sveobuhvatnog IKT rješenja.
Poboljšati učinkovitost međusobne poslovne komunikacije i ojačati povezanost poslovnih jedinica Rab i Kutjevo.
Usavršiti informatička znanja i vještine zaposlenika poslovnih jedinica Rab i Kutjevo kroz edukaciju i osposobljavanje za rad u novim software-ima.

Aktivnosti obuhvaćene projektom su savjetovanje,istraživanje tržištanabava opreme i usluga,edukacija zaposlenika,promidžba i vidljivost ,upravljanje projektom i administracija.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.822,91 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 674.258,33 kn
Udio EU u financiranju projekta iznosi 606.832,49 kn
Razdoblje provedbe Projekta 01.04.2016. do 01.04.2017.
Kontakt osoba za dodatne informacije:
Nikola Baran član projeketnog tima – e-mail : nikola.baran@arbianahotel.com
Franjo Ljevar član projektnog tima – e-mail : franjo.ljevar@arbianahotel.com

www.strukturnifondovi.hr

Ciljevi projekta

Poduzeće želi neprekidnim procesom učenja nastaviti pružati vrhunske usluge svojim klijentima te smatra kako razvoj mora biti baziran na praćenju tržišnih trendova i osvajanju novih klijenata i ciljnih tržišta. Iz tog razloga se, u planiranju daljnjeg razvoja, osobita važnost pridaje analizi uzroka negativnih aspekta poslovanja i osmišljavanju akcija za njihovo prevladavanje te za poboljšanje postojećeg stanja. Analizom trenutnog poslovanja detektirane su manjkavosti u poslovanju poslovnih jedinica koje će se uspješnom provedbompredloženog projekta ukloniti čime će se, u konačnici, dugoročno doprinjeti dugoročnom rastu i razvoju cijelog poduzeća.

Osim štoje opći cilj projekta usklađen s vizijom dugoročnog razvoja poduzeća, on je istovremeno postavljen na način da doprinosi ciljevima glavnih europskih i nacionalnih strategijarazvoja poduzetništva te je sukladan s glavnom svrhom kohezijske politike, odnosno doprinosi smanjenju razlika u stupnju razvoja te ujednačavanju i poticanju razvoja regija u Eu. Točnije govoreći, uvođenjem novog, sveobuhvatnog IKT rješenja u poslovne jedinice Arbiana d.o.o. koje se nalaze na području RH s razvojnim posebnostima, te optimizacijom poslovnih procesa i integracijom poslovnih funkcija, doprinijeti će se razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima RH s razvojnim posebnostima uz razvoj novih kompetencija. Ovim projektnim prijedlogom osmišljen je set logički povezanih koraka koji će omogućiti da se postavljeni, kako opći tako i specifični ciljevi, uistinu i postignu te a se doprinese cilju Poziva.
Po uzoru na nečla kohezijske politike, a gledano s mikro razine, iz perspektive poduzeća, u periodu provedbe projekta značajno će se poboljšati stupanj informatizacije poslovanja i informatičkih kompetencija zaposlenika poslovnih jedinica na Rabu i u Kutjevu, koje se nalaze na području RH s razvojnim posebnostima, što je i vidljivo iz sljedećih postavljenih specifičnih ciljeva:

  1. Optimizirati poslovne procese, integrirati poslovne funkcije, učinkovitije organizirati tijek rada i poboljšati pružanje turističkih usluga u poslovnim jedinicima Rab i Kutjevo uvođenjem sveobuhvatnog IKT rješenja;
  2. Poboljšati učinkovitost međusobne poslovne komunikacije i ojačati povezanost poslovnih jedinica Rab i Kutjevo;
  3. Povećati informatičku pismenost i usavršiti vještine zaposlenika poslovnih jedinica Rab i Kutjevo kroz edukaciju i osposobljavanje za rad u novom softveru.