EU projekti

1. „Rekonstrukcija turističkog objekta Arbiana“

O Projektu

Projekt „Rekonstrukcija turističkog objekta Arbiana“ provodi se u sklopu natječaja „Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Projekt u brojkama

Razdoblje provedbe projekta je od: 26.06.2017. do 26.01.2019.
Ukupna vrijednost projekta: 19.686.882,16 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 15.223.443,73 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 6.910.064,22 HRK
Kontakt za dodatne informacije: franjo.ljevar@arbianahotel.com

Cilj projekta

Cilj projekta je proširiti broj smještajnih kapaciteta i poboljšati kvalitetu smještaja te dopuniti postojeću ponudu turističkog objekta s novim dodatnim sadržajima koji će turistima omogućiti bogatiji i nezaboravan doživljaj na otoku Rabu.
Podizanjem kvalitete i diferenciranošću turističke ponude doprinijet će se produljenju turističke sezone, većoj popunjenosti i zadržavanju gosta u hotelu, čime će se istovremeno značajno povećati konkurentnost MSP u turizmu i turističke destinacije otoka Raba.
Ovim projektom obuhvaćeno je uređenje postojećih prostora, formiranje novih sadržaja u interijeru i vanjskim dijelovima hotela kako bi se postigla viša kvaliteta usluge za planiranu kategoriju hotela. Realizacijom projekta rekonstrukcije turističkog objekta Arbiana i proširenja ponude kroz uvođenje novih dodatnih sadržaja te edukaciju zaposlenika povećati će se konkurentnost objekta koji će tada u kombinaciji sa povoljnom lokacijom na kojoj se nalazi rezultirati povećanjem konkurentnosti ne samo samog objekta nego i destinacije u cijelosti. Inovativnost dodatne ponude kroz izgradnju i opremanje vanjskog bazena, opremanje i uređenje wine bara, nabavku takvog oblika rekreacijske opreme koja nema negativnog utjecaja na okoliš već naglašava važnost korištenja obnovljivih izvora energije te ujedno i predstavljaju inovativnost na tržištu osigurava visoku kvalitetu turističke ponude objekta i razlog su više za dolazak gostiju upravo u grad Rab.

Korisni linkovi

2. „Izrada nove web stranice za hotel Arbiana“

Korisnik

ARBIANA d.o.o.

Naziv projekta

„Izrada nove web stranice za hotel Arbiana“

Kratki opis projekta

Svrha projekta je izradom nove web stranice povećati konkurentnost, postići veću tržišnu prepoznatljivost te dugoročno ostvariti rast i razvoj. Izradom web stranice, poduzeće osigurava pažnju posjetitelja web stranice te uvodi mrežno rješenje u prezentiranju svojih proizvoda, odnosno usluga, što će imati i utjecaj na povećanje profitabilnosti poslovanja. Izradom web stranice poduzeće postaje konkurentnije i prepoznatljivije na tržištu, a kupci će moći dobiti jasni i detaljniji uvid u naše poslovanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Realizacijom projekta planirano je povećanje prihoda poduzeća uslijed povećane prepoznatljivosti. Izradom web stranice pruža se prilika da poduzeće predstavi svoje usluge te ponudi mogućnost internetske prodaje svojih usluga čime će postati dostupnije široj javnosti, a krajnji rezultat bit će povećanje konkurentnosti poduzeća.

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 133.800,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU : 94.170,40 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 11. listopada 2018. god.  – 11. listopada 2019. god.
Kontakt osoba: Nikola Baran, info@arbianahotel.com     

Korisni linkovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj